دات نت نیوک
پنجشنبه، 21 فروردین 1399
پست الکترونیک
drsaatchiclinic@gmail.com
تلفن تماس:
۸۸۹۹۳۰۹۸ - ۸۸۹۹۳۰۹۹
کانال تلگرام
@integrativehealth

ماساژ درمانی

بررسی تاثیر ماساژ پشت به روش لمسی با روغن کنجد بر روی شاخص های فیزیولوژیک و میزان اضطراب حین بستری دختران سن مدرسه بستری در بخش داخلی اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب وابسته خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در سال 1389

07 خرداد 1397 | 15:11
بررسی تاثیر ماساژ پشت به روش لمسی با روغن کنجد بر روی شاخص های فیزیولوژیک و میزان اضطراب حین بستری دختران سن مدرسه بستری در بخش داخلی اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب وابسته خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در سال 1389
بررسی تاثیر ماساژ پشت به روش لمسی با روغن کنجد بر روی شاخص های فیزیولوژیک و میزان اضطراب حین بستری دختران سن مدرسه بستری در بخش داخلی اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب وابسته خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در سال ۱۳۸۹ بیشتر بخوانید

بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر افسردگی دوران بارداری

07 خرداد 1397 | 15:02
بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر افسردگی دوران بارداری
بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر افسردگی دوران بارداری بیشتر بخوانید